Η περιοχή μελέτης , όπου πρόκειται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις  αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, προμήθειας και εγκαταταστασης συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας είναι:

  1. H οδός Ελευθερίου Βενιζέλου από την Αγίου Ιωάννου και μέχρι την Σολωμού,η οποία αποτελεί κύριο εμπορικό δρόμο, αμφιδρομης κατεύθυνσης
  2. Η οδός Σολωμού από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Κολοκοτρώνη, που αποτελεί τοπικό μονόδρομο, με κατεύθυνση προς την Κολοκοτρώνη
  3. Η οδός Καποδιστρίου, από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Κολοκοτρώνη, που λειτουργεί ως μονόδρομος με κατεύθυνση προς την Ελευθερίου Βενιζέλου
  4. Η Οδός Κολοκοτρώνη από Καποδιστρίου έως Σολωμού,που λειτουργεί ως μονόδρομος με κατεύθυνση ως Σολωμού.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας που κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στην περιοχή παρέμβασης και στην  ανάδειξη της δυναμικής της περιοχής σε τουριστικούς πόρους.

Αναμένεται δε να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της τοπικής οικονομίας και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων,σηματοδοτώντας την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και τη δημιουργία, βιώσιμων θέσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πιτσάκης – Γιώργος Γκιώνης : Eργο πνοής για το Λουτράκι το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου