Ορίσθηκε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Πρόεδρος Αναστάσιος Σακελλαρίου

Μέλη

Παντελέου Κώστας

Παπαθανασίου Σάκης

Ράτης Σπυρίδων

Σακελλαρίου Ευθύμιος

Δέδες Δημήτρης

Σταυρόπουλος Κων/νος