Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 5η  Δεκεμβρίου  2019 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:30 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν ματαίωσης της από 29ης Νοεμβρίου 2019 συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας:

 

  1. Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης ή μη αντί μισθώματος χρήσης δημοτικού ακινήτου για ορισμένη χρονική διάρκεια προκειμένου να μετεγκατασταθεί ο τερματικός σταθμός του ΚΤΕΛ Λουτρακίου στο Ο.Τ. 422.

 

  1. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί  δημοτικής  οδού στις εγκαταστάσεις μηχανουργείου φερόμενης εκμετάλλευσης του «κ. Στέφανου – Κριστιάν Πάπαρη» στην θέση « Παλιά Γέφυρα », της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας.

 

  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.», επί της Λ. Αθηνών 259, στο Λουτράκι.

 

  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – Μ. ΒΟΛΤΕΖΟΣ Ο.Ε. », επί των οδών Ποσειδώνος & Τομπάζη 12, στο Λουτράκι.

 

  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. « ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 21, στο Λουτράκι.

 

       Ο Πρόεδρος Κοινότητας

Λουτρακίου-Περαχώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

   ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

 

 

« Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας».

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 6η  Δεκεμβρίου  2019 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:30 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. « ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» , επί της οδού Αγ. Ιωάννου 17, στο Λουτράκι.

 

  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « KNOW HOW O.E επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 51 & Χατζοπούλου, στο Λουτράκι.

 

 

 

       Ο Πρόεδρος Κοινότητας

Λουτρακίου-Περαχώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

   ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ