Καθαρισμός ακτής-καταγραφή απορριμμάτων στην Kόρινθο

Η ΟΖΟΝ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο Αρίων» ανακοινώνουν τη διενέργεια δράσης καθαρισμού και καταγραφής απορριμμάτων στην ακτή Καλάμια της Κορίνθου, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, στην παραλία μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο. Ώρα συγκέντρωσης 9:30 το πρωί.

Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται εθελοντές να συμμετάσχουν και να αποτελέσουν μέρος του ερευνητικού προγράμματος για τα απορρίμματα στον Κορινθιακό κόλπο. Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η συλλογή εποχικών δεδομένων για τη συσσώρευση των απορριμμάτων στη θάλασσα και τις ακτές του Κορινθιακού
• Η εκπαίδευση των εθελοντών και η πιστοποίηση της ικανότητας και γνώσης τους
• Η δημιουργία δικτύου ικανών συνεργατών με περιβαλλοντική ευαισθησία για την υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων προστασίας και αποκατάστασης του Κορινθιακού

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.