Το νέο νόμο που ετοιμάζει το Υπουργείο Μεταφορών για τα ΣΒΑΚ παρουσίασε η κα Παντερμαράκη του Τμήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην σχετική διημερίδα που διργανώνεται σήμερα και άυριο στο αμφιθέατορ του Υπουργείου.
Οπως Περιέγραψε η κα Παντερμαρά με το νέο νόμο γίνεται μια προσπάθεια θεραπείας των σημερινών προβλημάτων με πλήρες νομοσχέδιο με διακριτά άρθρα που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την την εφαρμογή του άρθρου 22 του νόμου 4599/19 όπως αυτά διαπιστώθηκαν. Το νομοσχέδιο στοχεύει:
Στην εισαγωγή εργαλείων για τους δήμους, τις περιφερείς και το υπουργείο.
Στην Απλοποίηση των διατάξεων στην βάση των αρχών καλής νομοθέτησης.
Στην άμεση εφαρμογή του νόμου χωρίς να απαιτείται άλλη νομοθεσία.
Στον επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των ΣΒΑΚ και στην εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων ανάλογα με την ωριμότητα των ΣΒΑΚ.

Στο νέο νομοσχέδιο το ΣΒΑΚ θα περιλαμβανει 3 φάσεις.
1) Προετοιμασία
2) Ανάπτυξη
3) Υλοποίηση – παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων

Σε κάθε φάση θα περιγράφεται σαφώς το έργο, του τι πρέπει δηλαδή να κάνει ο Δήμος ή η Περιφέρεια, η ομάδα εργασίας και το δίκτυο φορέων που διατηρούνται σε όλη τη διαδικασία και αναλυτική περιγραφή των σταδίων του ΣΒΑΚ με τις επιμέρους ενέργειες

Νέο στοιχείο που εισάγει το νομοσχέδιο είναι ότι στις Μητροπολιτικές Περιφέρειες προωθεί την συνεργασία με τους συγκοινωνιακού φορείς και στις νησιωτικές περιοχές αντίστοιχα την συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο νέο νόμο θα προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των ενεργειών, με ευέλικτο τρόπο εφόσον προκύψει η ανάγκη και με τρόπο που δεν θα είναι απαιτητός για την εφαρμογή του νόμου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Οι κρισιμότερες φάσεις του νομοσχεδίου για τα ΣΒΑΚ προβλέπουν πέντε στάδια:
Στο πρώτο καθορίζεται η διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, στο δεύτερο αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση και η προβολή αυτής της κατάστασης στο μέλλον αν δεν γίνει καμία ενέργεια, στο τρίτο προσδιορίζονται το κοινό όραμα, οι προτεραιότητες και οι στόχοι, στο τέταρτο αναπτύσσεται και αξιολογείται το πακέτο των μέτρων και στο πέμπτο καταρτίζεται το σχέδιο δράσης και έπεται η εξέταση υλοποίησης και παρακολούθησης του ΣΒΑΚ.

Το κρίσιμο εργαλείο είναι το σχέδιο δράσης, δηλαδή το τελικό εξαγόμενο όλης της δουλειάς που έχει γίνει από τον Δήμο ή την Περιφέρεια και έχει ενσωματώσει τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των φορέων και θα ακολουθεί το δήμο την επόμενη δεκαετία. Τα ΣΒΑΚ γίνονται με ορίζοντα δεκαετίας. Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί την προσέγγιση του δήμου όσον αφορά τον προϋπολογισμό των μέτρων, τις πηγές χρηματοδότησης, τους φορείς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Επίσης πρόσθεσε η κα Παντερμαρά, περιλαμβάνει και την μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσω και δεικτών παρακολούθησης.
Το Σχέδιο Δράσης εξασφαλίζει ότι τελικά τα μέτρα του ΣΒΑΚ θα υλοποιηθούν και το ΣΒΑΚ θα γίνει πράξη.
Αναφερόμενη στο ρόλο του Υπουργείου η κα Παντερμαρά διευκρίνησε ότι είναι να λειτουργήσει ως μηχανισμός υποστήριξης με τρεις διαστάσεις
Εποπτεύει την ολοκλήρωση των ενεργειών στην φάση της προετοιμασίας και ανάπτυξης και εποπτεύει επίσης την διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων.
Ταυτόχρονα παρέχονται χρήσιμα εργαλεία για τους δήμους και τις περιφέρειες όπως τεύχος προδιαγραφών ΣΒΑΚ, κατάλογος προτεινόμενων μέτρων, σύστημα ενδεικτικών στόχων και δεικτών παρακολούθησης και ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα ΣΒΑΚ.
Τέλος το Υπουργείο θα εξετάσει και θα χαρακτηρίσει το σχέδιο ως ΣΒΑΚ.
Το ΣΒΑΚ όμως υπογράμμισε η κα Παντερμαρά, το εγκρίνει και το υιοθετεί, ο δήμος ή η Περιφέρεια που το υλοποιεί.
Τέλος στο νομοσχέδιο θα προβλέπονται και μεταβατικές διατάξεις για τα ΣΒΑΚ που ήδη υλοποιούνται και τα οποία θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκονται σήμερα.
Απορίες ή παρατηρήσεις μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν στο Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Εμείς να επισημάνουμε ότι για μια φορά ακόμη διαπιστώσαμε ότι δεν αναφέρθηκε τίποτα στο κομμάτι της επικοινωνίας που είναι και ο βασικός πυρήνας της αποτυχίας και κυρίως της μη υλοποίησης των ΣΒΑΚ από τους δήμους καθώς οι τοπικές κοινωνίες είτε αδιαφορούν στην φάση σχεδιασμού, είτε αντιδρούν δυναμικά στα ΣΒΑΚ κατά την διάρκεια της υλοποίησης τους.
Ετσι το Υπουργείο ή οι διαχειριστικές αρχές προ τετελεσμένων αναγκάζονται να εγκρίνουν κυκλοφοριακές μελέτες που τις βαφτίζουν ΣΒΑΚ προς χάριν της απορροφητικότητας.

 

πηγη