Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 4η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εξέταση αιτήματος έντεκα (11) δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος: “Αξιολόγηση πρότασης ομίλου Comer Group για το Καζίνο από το Δημοτικό Συμβούλιο”.

 

 

Κοινοποίηση:                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

 

Θυμής Φίλιππας