Δύο συνεδριάσεις την ίδια μέρα για το Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 96/19 ΑΔΣ περί συγκρότησης σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας”

Η δεύτερη συνεδρίαση το απόγευμα της ίδιας μέρας

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 5:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 85/18 ΑΔΣ ως προς τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών πράξης ενταγμένου έργου μας στο Π.Δ.Ε.
  2. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λουτρακίου L.T.O.
  3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος Λουτρακίου.
  4. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π.

 

Κοινοποίηση

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ