Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ συνολικά σε 21 δήμους της χώρας. Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Για το δήμο Επιδαύρου – ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί ο Δήμος Επιδαύρου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Προσόντα

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός
€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Αναλυτικά η προκήρυξη:

dimos-epidaurou

 

Για το δήμο Ναυπλιέων – ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται μέσω ΑΣΕΠ άμεσα ο Δήμος Ναυπλιέων. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 3μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Προσόντα

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός
€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Αναλυτικά η προκήρυξη:

dimos-naupliewn

 

Για το δήμο Νότιας Κυνουρίας – ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία της πρόσληψης έως 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Προσόντα

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία στην πυρασφάλεια
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός
€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Αναλυτικά η προκήρυξη:

dimos-notias-kinoyrias

 

Οι υπόλοιπες προσλήψεις αφορούς τους δήμους: Ωραιοκάστρου, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Πάργα, Αίγινα, Σπάρτη, Νότιο Πήλιο, Αρριανών, Αθηναίων, Θήβα, Μακρακώμη, Σπατών – Αρτέμιδος, Χαλκηδόνος, Ζωγράφου, Παπάγου -Χολαργού, Ιθάκη, Γαλατσίου, Κω, Καλαμαριά