Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους , Περιφέρειες ,Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών  / Συναφείς Φορείς ,Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι , ηλικίας 18 ετών και άνω , καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 29/6/2020 και ώρα 11η πρωινή έως και Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 11η  πρωινή.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr. (www.gov.gr) ή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

 

 

Με εκτίμηση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ