Σε 10 χρόνια μπορούν να εξοφληθούν απλήρωτες κλήσεις από τη δημοτική αστυνομία, χρέη από δημοτικά τέλη, ενοίκια, λογαριασμούς ύδρευσης και κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους που συνολικά υπερβαίνουν τα 3,1 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει η εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”.

Την ευκαιρία να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν και όσοι έχασαν παλαιότερη ρύθμιση, ενώ ξεμπλοκάρει αυτόματα η έκδοση φορολογικής ενημερότητας για όσους πληρώσουν το 5% -20% της ρυθμισμένης οφειλής.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εξοφλήσουν τον λογαριασμό των ξεχασμένων τετραγωνικών σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με τις δύο νέες ρυθμίσεις:

1.Εξοφλούνται σε έως 120 μηνιαίες δόσεις οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους ΟΤΑ και όλα τα νομικά πρόσωπα οι οποίες έχουν γεννηθεί έως τις 31.12.2020 και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι τις 28.2.2021.

2. Προσαυξήσεις, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα “ κουρεύονται”από 60% έως και 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης .

3.Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που:

-τελούν σε αναστολή , διοικητική ή εκ του νόμου

-έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής , η οποία είναι σε ισχύ.

-δεν έχουν βεβαιωθεί , επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό

-κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

4. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα παράτασης 6μηνών.

5.Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

6. Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 20 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για επιχειρήσεις.

7. Καθυστέρηση καταβολή δόσης συνεπάγεται προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης.

8. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον δήμο.

9.Ξεμπλοκάρει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής εφόσον ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

Α.Το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ.

Β.Το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή από 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ.

Γ. Το 20% της οφειλής του, για οφειλές πάνω από 10.000 ευρώ.

Καθυστέρηση καταβολής έστω και μιας από τις δόσεις ξαναμπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα.

10. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

11. Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες.Αίρεται η κατάσχεση στα χέρια των τρίτων εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση .

12. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι συνοφειλέτες.

13.Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης:

-δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.

-δεν υποβάλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων μαζί με τις δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ.

-έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να χορηγηθεί η ρύθμιση.

Πηγή: enikonomia.gr

 

Ασφαλιστική κατηγορία ΕΦΚΑ – Τι πρέπει να κάνουν επαγγελματίες και αγρότες

Τα κρούσματα της Κορινθίας σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Ξεκινάει η επιδότηση για e-shop με επιδότηση ΕΣΠΑ

Λουτράκι: Περίπου 110,000 ευρώ για τη μελέτη των ρεμάτων στο Σχίνο