“Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση “.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ΄αρίθ. 26/2020 μελ.),

προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία της ανάθεσης της προμήθειας με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων του Δήμου.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος .

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος

 

L.T.O: Οι καμπάνιες για την Τουριστική Σεζόν 2021 έχουν αρχίσει!

Survivor Spoiler: Έσκασε η «βόμβα» – Τέλος ο Κορίνθιος Νίκος Μπάρτζης

Ο Σπύρος Καραβούλης και ο Γιάννης Κόντης στον Alpha, διαφημίζουν το Λουτράκι (video)

ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια Α΄ Υλών»

Kατατέθηκε ο φάκελος αδειοδότησης του υδατοδρομίου Κυλλήνης!