“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)”.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση – συζήτηση στα πλαίσια του απολογισμού διαχείρισης της πυρκαγιάς στον Σχίνο.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το πτώμα στα Ισθμια

Πελοπόννησος: Άνοιξε η αυλαία της κρουαζιέρας. Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο με 4 κατάρτια στο Ναύπλιο

Μηχανογραφικό Δελτίο: Ξεκίνησαν οι υποβολές για τους υποψήφιους

«Φεγγάρι της Φράουλας» – Η τελευταία μεγάλη υπερπανσέληνος για το 2021

Κίνημα Αλλαγής: Στηρίξτε τις επιχειρήσεις Κορινθιακής Σταφίδας και τους Σταφιδοπαραγωγούς