ΑΙΤΗΣΗ
Των 1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατοίκου Λουτρακίου , δημότη Λουτρακίου , Πρώην Δημοτικού Συμβούλου (1999-2002), Δικηγόρου του Πρωτ. Κορίνθου, οδός Κολιάτσου 36.

ΘΕΜΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΩΝ (ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΥΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε.) ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΤΑΛΠ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΣ ΔΕΠΠΑΛΠ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν. 4601/2019 (άρθρο 54) και του Ν. 4172/2013 (άρθρο 54). .

Καλή Χρονιά Αξιότιμη Κα Πρόεδρε, αξιότινα μέλη του Δ. Σ. και κε Δήμαρχε.

Αφού Σας ευχηθώ να είστε πάντα καλά, σας γνωρίζω ότι:

Με την με αρ. 114/05 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του τότε Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, αποφάσισε , (114/2005) να Συγχωνευτούν δι απορροφήσεως και να απορροφήσει η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου με την επωνυμία Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε. τις Δημοτικές επιχειρήσεις ΔΕΤΑΛΠ ΘΕΡΜΑΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ και ΔΕΠΠΑΛΠ ΟΜΗΡΟΣ. Επί της αποφάσεως αυτής έγινε εμπρόθεσμη προσφυγή και εκδόθηκαν 1ον η με αριθμό 303/10/31-4-2005, η οποία ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης , ώστε να στείλει απολογιστικά στοιχεία ο Δήμος και να παρεβρεθούν οι ενδιαφερόμενες πλευρές να εκθέσουν τις απόψεις τους και έπειτα , χωρίς να κληθούμε κρυφά , και χωρίς να προσκομίσει έστω και ένα επιπλέον στοιχείο ο Δήμος στο φάκελο, εξέδωκε την απόφασή της και εντελώς αναιτιολόγητα απέρριψε την προσφυγή μας.

Επειδή η Δημοτική Α.Ε δεν είναι πλέον μονομετοχική , αλλά με την τροποποίησή της με τις διατάξεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ Ν.3852/2010 , όπως τώρα ισχύει , έπαψε να έχει τους ίδιους σκοπούς που είχαν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις που συγχωνεύτηκαν στην Δημοτική ΑΕ, όπως π.χ. ( τους σκοπούς της ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) , όπως ο τότε Δήμος είχε λάβει σοβαρά υπόψη του και γιαυτό είχε συστήσει τις δύο Δημοτικές Επιχειρήσεις, και μάλιστα γιαυτούς τους σκοπούς και μόνο τις είχε παραχωρήσει- προικίσει με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία ( όπως π.χ. το ακίνητο που με το παλαιό υδροθεραπευτήριο, αλλά στο ίδιο οικόπεδο κατασκευάστηκε και το νέο και η εξωτερική πισίνα και ανήκε στην ΔΕΤΑΛΠ) .

Οι ευρύτατοι σκοποί τους, και η εξυπηρέτηση των σκοπών τους, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και η ταχύτητα εξεύρεσης λύσεων, έκαναν τις τις Δημοτικές αυτές επιχειρήσεις κερδοφόρες , σε αντίθεση με την σημερινή ΑΕ που δεν έχει τέτοιους σκοπούς , άλλως δεβ μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της συγχώνευσης, για τις οποίες πήρε την ανωτέρω απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στις Δημοτικές Επιχ/σεις βέβαια συμμετείχαν και εκπρόσωποι φορέων του Δήμου και της κοινωνίας, και η εν λόγω απόφαση συγχώνευσης δι απορροφήσεως, πάρθηκε, χωρίς να υπάρχει προηγουμένως, πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη και ενώ εκκρεμούσε έλεγχος νομιμότητας τουλάχιστον 2 ετών από την τότε εποπτεύουσα Αρχή, σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που συμμετείχαν στην συγχώνευση ΔΠπαΛπ και ΔΕΤΑΛΠ.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, η Δημοτική μας Ανώνυμη Εταιρεία, με τους εργαζόμενους των Δημοτικών Επιχειρήσεων που απορρόφησε και συγχώνευσε , είναι ομόρρυθμο μέλος της ομόρρυθμης εταιρείας-κοινοπραξίας ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, που εκμεταλλεύεται το ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου, που έχει 10ετής τεράστιες ζημίες, και τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία των Δημοτικών Επιχειρήσεων πχ Υδροθεραπευτήριο, που εκνεταλλεύεται η Δημοτική ΑΕ, κινδυνεύουν από τους δανειστές και από τα χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, της κοινοπραξίας ΚΑΖΙΝΟ στην οποία συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος, προς τους πιστωτές τγς και δανειστές της, συνεπώς για τους λόγους αυτούς πρέπει όλοι μας να επιθυμούνε, όπως το μεγαλύτερο μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, να διασπαστεί η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις που απορροφήθηκαν και να αναβιώσουν αυτές και σε μεταγενέστερο χρόνο μαζί με τα περιουσιακά τους στοιχεία και τους εργαζόμενους να συγχωνευτούν με τον Δήμο μας και να πάρει ο Δήμος μας τους εργαζόμενους που εργάζονταν στις Δημοτικές Επιχειρήσεις και εργάζονται τώρα στην Δημοτική ΑΕ του Δήμου μας.

Η διαδικασία εκτιμώ πως μπορεί να γίνει για τους ανωτέρω λόγους αυτούς , ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν. 4601/2019 (άρθρο 54) και του Ν. 4172/2013 (άρθρο 54), όπως πρόσφατα έγινε με την ΔΕΗ ΑΕ.

Λουτράκι 15.1.2022

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΟΗΣ