Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του loutrakiblog.gr, ήρθε η πολυαναμενόμενη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Λουτρακίου Μαρία Πρωτοπαππά και τον Δημήτρη Βασιλείου, κοινοποιούμενη ομοίως και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.

Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι είχαν αποστείλλει έγγραφο στο Υπουργείο ρωτώντας αν η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να ορίσει τον εκπρόσωπο του δήμου στις διαπραγματεύσεις με το Καζίνο Λουτρακίου και συγκεκριμένα το θέμα ήταν «Εκπροσώπηση δήμου σε γενική συνέλευση ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ»

Η απάντηση σύμφωνα με πληροφορίες του LB είναι σαφής.

Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια «να αποφασίσει γα τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου σε γενικές συνελεύσεις ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ …»

«Ως προς τον ορισμό των εκπροσώπων στις γενικές συνελέυσεις των ΑΕ εφαρμογή έχουν οι κείμενες διατάξεις του Ν 4548/2018 σύμφωνα με την οποία ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελέυσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της ΓΣ ακόμα και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Κατόπιν αυτών αρμόδιο όργανο διοίκησης του δήμου ως μετόχου να διορίσει αντιπρόσωπο στη ΓΣ είναι η Οικονομική Επιτροπή

Επομένως οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της δημοτικής αρχής του Γιώργου Γκιώνη κρίνονται καθ΄όλα σύννομες και οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης πέφτουν στο κενό…