Χωρίς απάντηση παραμένουν τα αιτήματα του δήμου Βέλου – Βόχας προς την περιφέρεια Πελοποννήσου περι της κήρυξης του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας. Τα αιτήματα έχουν γίνει από τα τέλη Ιουνίου και το διάστημα που έχει μεσολαβήσει δείχνει ξεκάθαρα πως η περιφέρεια ουδεμία πρόθεση έχει να προβεί στην ενέργεια. Την ίδια ώρα, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2022, ο Περιφερειάρχης κηρύσσει το δήμο Τριφυλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μήπως δεν έχει γίνει κάτι σωστά από πλευράς δήμου Βέλου – Βόχας; Κι αν ναι γιατί οι υπηρεσίες της περιφέρειας δεν συνεργάζονται ώστε να τηρηθεί η διαδικασία και ο δήμος να κηρυχθεί σε ε΄κτακτη ανάγκη ώστε να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα.

Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και ενώ η λειψυδρία συνεχίζει να καταστρέφει καλλιέργειες και να αφήνει χωρίς νερό σπίτια και κατοίκους.