Εγκρίθηκε όπως γράψαμε η ίδρυση 5άστερου ξενοδοχείου στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στην περιοχή «Πευκάκι» ακριβώς στο τέρμα του αδιέξοδου δρόμου, μετά το εστιατόριο Νεράιδα.

 Eγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε ́ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης “LOVIN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” με δ.τ. “LOVIN GREECE” που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 34 δωματίων/68 κλινών, στη θέση Πευκάκι της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.798.731 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.686.492,60 ευρώ. Το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται σε 1.419.299,65 ευρώ.