Οι τάξεις Β’ και Γ΄ της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Σοφικού , κατάφεραν να εκδώσουν ένα μικρό φυλλάδιο- εφημεριδάκι με τίτλο ”ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ”.

Σκοπός της δράσης η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε σχέση με τους τεράποδους φίλους μας.Στις 14/3/2023 οι μαθητές θα βγουν στο Σοφικό, για μια ώρα, με σκοπό να προωθήσουν τη δράση τους πουλώντας το εφημεριδάκι στην ενδεικτική τιμή του 1 ευρώ.

  • Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σχολικής μονάδας του Σοφικού ώστε να τελειώσει το νέο τμήμα της βιβλιοθήκης με την παρέμβαση της ζωγράφου.