Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Το ΥΠΕΣ ανοίγει Πρόγραμμα για την πρόληψη φυσικών καταστροφών – Ποιοι οι δικαιούχοι

- Advertisement -
  • Το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε πρόσκληση με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ́ ΚΑΙ Β ́ ΒΑΘΜΟΥ» στον άξονα 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

Δικαιούχοι είναι:

Δήμοι
Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης
• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης
• Περιφέρειες
Όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων παραπάνω άξονα/ων Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει σχετικό έγγραφο με τους παραπάνω αναφερόμενους (προγραμματική σύμβαση ή έγγραφο αρμοδίου οργάνου για την πρόθεση υλοποίησης του έργου). Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τον φορέα που έχει/θα αναλάβει την υλοποίηση της πράξης.

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 30.000.000,00.€.

Οι επιλέξιμες δράσεις κάθε δικαιούχου αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα της εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021(Α 66).
Επίσης ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών είναι:

  • Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών φυσικών καταστροφών
  • Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στις υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών..
  • Προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού

4.Πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως μ ́ αυτά.

Μη επιλέξιμες δαπάνες
1) Λειτουργικές δαπάνες
2) Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ΠΣ ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 31/03/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/10/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης).

- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Περιεχόμενα άρθρου

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog