• Λόγω εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

12/5/2023 8:00:00 πμ 12/5/2023 12:00:00 μμ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΕΞΑΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ ΓΚΙΝΗ 2300673 Κατασκευές

12/5/2023 8:30:00 πμ 12/5/2023 2:30:00 μμ ΝΕΜΕΑΣ/ΚΟΥΤΣΙ ΕΛΛΗΝΙΧΩΡΙ – ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 2300451 Λειτουργία

12/5/2023 12:00:00 μμ 12/5/2023 3:00:00 μμ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΕΞΑΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΤΕΡΗ 2300659 Κατασκευές

12/5/2023 2:00:00 μμ 12/5/2023 4:00:00 μμ ΝΕΜΕΑΣ/ΚΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΡΟ ΧΩΡΙΟΥ 2202402 Κατασκευές

13/5/2023 8:00:00 πμ 13/5/2023 1:00:00 πμ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΕΞΑΜΙΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΕΣ 2301079 Λειτουργία

13/5/2023 8:00:00 πμ 13/5/2023 3:00:00 μμ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ/ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΟΧΑΙΚΟ 2203455 Κατασκευές

13/5/2023 8:00:00 πμ 13/5/2023 3:00:00 μμ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ/ΒΟΧΑΪΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΧΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ 2203455 Κατασκευές

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.