Δημοτικη Ενοτητα
Κορινθίων

 

Τελευταία ενημέρωση
21/5/2023, 20:01

Ενσωμάτωση
3,17 (2 / 63 ΕΤ)

Εγγεγραμμένοι
913
Έγκυρα
526
Άκυρα
19
Συμμετοχή
547
Λευκά

 

Ποσοστό
Ψήφοι
36,88
194
20,34
107
13,69
72
6,27
33
5,13
27
4,18
22
3,04
16
2,47
13
1,52
8
1,33
7
0,95
5
0,76
4
0,57
3
0,57
3
0,57
3
0,38
2
0,19
1
0,19
1
0,19
1
0,19
1
0,19
1
0,19
1
0,19
1