• Το ποσό των 8.624.794,98 ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 9 έως τις 19 Ιουνίου 2023 σε 379 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Οι πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις των αγροτικών προγραμμάτων και των δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Έτσι πληρωμές έγιναν σε επενδυτικά προγράμματα και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα όπως της μακροχρόνιας παύσης γαιών, ενώ καταβλήθηκαν ενισχύσεις για το πρόγραμμα των νέων αγροτών, τους γενετικούς πόρους, την αναδιάρθρωση αμπελώνων κ.ά.

Επίσης καταβλήθηκαν επιδοτήσεις για βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, ενισχύσεις για τις ομάδες τοπικής δράσης Leader καθώς και για τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Παράλληλα, πληρωμές έγιναν και για τα επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, τα μεταφορικά νησιών Αιγαίου, την τεχνική βοήθεια, τη δωρεάν διανομή γάλακτος και τη δωρεάν διανομή φρούτων, τα προγράμματα δραστηριοτήτων οργανώσεων ελαιουργικών φορέων κ.ά.

 

 

in.gr