• Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Number 1 για την υποστήριξη της ομάδας για το 2023-2024 🙏💛🖤 Είναι κρίσιμο να υπάρχει τέτοια υποστήριξη μέσα από την κοινότητα.

Με την σειρά μας πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις ❤👊