• Δρομολογείται η κλιματική θωράκιση της χώρας – Τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος

Σε κρίσιμους τομείς για την κλιματική θωράκιση της χώρας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα παρεμβαίνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος ξεχωρίζουν 4 βασικά σημεία.

 

 Αναλυτικά τα 4 βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου

  • Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας
  • Δημιουργείται ο «Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας» που είχε εξαγγελθεί από το Σεπτέμβριο μετά τις πλημμύρες.
  • Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλες οι αρμοδιότητες σε μία υπηρεσία ώστε να μην υπάρχει πολυδιάσπαση και αναρμοδιότητα.
  • Καταπολέμηση αυθαίρετης δόμηση
  • Εισάγεται ενιαίο πλαίσιο για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης.
  • Περιβαλλοντικό ισοζύγιο για εκτός σχεδίου δόμηση

Το νομοσχέδιο προβλέπει και ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. η οποία είναι πολύ εκτεταμένη και άναρχη παντού στη χώρα.

Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα θα προβλέπεται καταβολή ειδικού τέλους σε ειδικό ταμείο, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια.

Το ποσό αυτό θα λειτουργεί ως περιβαλλοντικό ισοδύναμο και θα διατίθεται αποκλειστικά για έργα υποδομής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Αλλαγές και διεύρυνση στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης

Προωθούνται αλλαγές στις Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης που θα επεκταθούν χωρικά και εκτός πόλης στα γύρω χωριά και θα αποκτήσουν διαδημοτικό χαρακτήρα ως Μείζονες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης: κοινωφελείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το ίδιο θα ισχύσει για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Θα διοικούνται από εννιαμελή συμβούλια και θα διορίζεται εκτελεστικός διευθυντής με κριτήρια αγοράς. Δεν θα παρέχουν πλέον υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων και λυμάτων

 

πηγή