Πρωτοπαππά : Δεν δέχομαι κριτική…

Απάντηση στο Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη έδωσε η Μαρία Πρωτοπαππά, λέγοντας πως τοποθετήθηκε με κριτική και υποδείξεις απέναντι στην ιδρυτική της διακήρυξη… […]