Ο κ. Στεργιώτης καταγγέλλει ότι ενώ η κοινοπραξία Κλαμπ Οτέλ Καζίνο Λουτράκι κατέθεσε στις 14/8/2008 το ποσόν των 94.050 ευρώ

«στον αρμοδίως υποδειχθέντα ΚΑΕ 3813 του Κρατικού Προϋπολογισμού», με σκοπό να γίνουν τρεις μελέτες για μνημεία αρμοδιότητας της ΛΖ’ ΕΠΚΑ Κορινθίας (θέατρο αρχαίας Σικυώνος, αρχαιολογικός χώρος και μουσείο αρχαίας Φενεού και αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Στυμφάλου) δεν έφθασε στην Εφορεία ούτε ένα ευρώ. Οι μελέτες αυτές έπρεπε να γίνουν για να ενταχθούν τα έργα στο ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι αυτό δεν χρηματοδοτεί μελέτες.
«Η χορηγία “χάθηκε” στα γρανάζια του κρατικού προϋπολογισμού», είπε προ ημερών ο κ. Στεργιώτης στην εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «Σφυγμός Πολιτισμού». Εψαξε να βρει «πού πήγαν τα λεφτά» και τα εντόπισε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τη διαδρομή του χρήματος ακολουθήσαμε κι εμείς για να δούμε πού οφείλεται το μπέρδεμα. «Είναι θέμα κανονιστικού πλαισίου», μας είπαν από τη διεύθυνση επιχορηγήσεων του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με το νόμο, τα χρήματα που κατατίθενται εγγράφονται ως έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό και πρέπει να αξιοποιηθούν εντός του ιδίου έτους. Αν αυτό δεν συμβεί -και πώς θα μπορούσαν να εκπονηθούν τρεις μελέτες για μείζονες αρχαιολογικούς χώρους μέσα σε τέσσερις μήνες από τον Αύγουστο ώς τον Δεκέμβριο-, τα χρήματα δεν μεταφέρονται για χρήση τον επόμενο χρόνο.
Ο προϊστάμενος της διευθύνσης επιχορηγήσεων, κ. Σπηλιωτόπουλος, που ήξερε πολύ καλά την υπόθεση του καζίνου, μας είπε ότι από πλευράς τους έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο. Κατατέθηκε η πίστωση των χρημάτων στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΤ. «Αλλά η χρήση κάθε έτους είναι αυτοτελής. Η πίστωση που δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν μπορεί να ξαναεγγραφεί σε προϋπολογισμό άλλου έτους».
Δύο υπουργεία ερίζουν
Στην ερώτησή μας και «Τώρα πού βρίσκονται τα λεφτά», η απάντηση ήταν σαφής: «Αφού το υπουργείο Πολιτισμού δεν αξιοποίησε την πίστωση, τα χρήματα έμειναν στο σύνολο των εσόδων του κράτους. Βεβαίως, ο χορηγός εφόσον δεν αξιοποιήθηκαν τα λεφτά για το σκοπό που τα πρόσφερε, έχει κάθε δικαίωμα να τα ζητήσει πίσω. Τότε, το ποσόν θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό».
Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζει ο κ. Σπηλιωτόπουλος, «υπάρχουν διαδικασίες για τη διασφάλιση των χρημάτων, που εξ αντικειμένου δεν μπορούν να απορροφηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά το υπουργείο Πολιτισμού δεν βρήκε λύση». Από την άλλη πλευρά, οι οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού θεωρούν πως ευθύνεται εξ ολοκλήρου το υπουργείο Οικονομικών. Λένε πως πρέπει να αλλάξει τη στάση του, γιατί η απόδοση της χορηγίας αποτελεί συμβατική υποχρέωση του κράτους. Αναγνωρίζουν, πάντως, ότι το 2008 δεν ήταν εξοικειωμένες οι Εφορείες με το σύστημα χορηγιών. Τώρα, όμως, προλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις, εγγράφοντας τα χρήματα που δίνονται στο τέλος του χρόνου στις αρχές του επομένου.

 enet.gr