Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

   Αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε σχετικά με τον αγώνα της 5/12/10 μεταξύ των Σωματείων ΝΕΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι επιβολής πειθαρχικής ποινής  στον εκπρόσωπο  του Σωματείου Ν. ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  κ. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ Π. και του επιβάλλει:
1.- Ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για είκοσι (20)  ημέρες (άρθρο 11 παρ. 1 του Π.Κ.) με όποια ιδιότητα και αν ήθελε περιβληθεί.
 Το Σωματείο ΝΕΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσης (άρθρο 6 παρ.3β).-