Σε ριζική αλλαγή του «πόθεν έσχες» των βουλευτών και του τρόπου χρηματοδότησης και ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων με στόχο να κτυπηθεί η γκρίζα πλευρά της πολιτικής και να καθιερωθεί η διαφάνεια, προχωρεί η κυβέρνηση.
Οι νέες ρυθμίσεις της οποίες παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης προβλέπουν την αλλαγή της σύνθεσης της επιτροπής ελέγχου των «πόθεν έσχες» των βουλευτών, την ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των πηγών χρηματοδότησης των κομμάτων και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ραγκούσης , παρουσιάζοντας το νέο πλαίσιο για τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και το «πόθεν έσχες» των βουλευτών, επισήμανε ότι θα επιδιωχθεί μέσω της διαβούλευσης η επίτευξη της όσο το δυνατόν ευρύτερης συναίνεσης με τα πολιτικά κόμματα. Ταυτόχρονα, στην κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου, που θα γίνει από ειδική επιτροπή η οποία θα συσταθεί γι/ αυτόν ακριβώς το λόγο, θα ληφθούν υπόψη και οι σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής διαφάνειας της Βουλής.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, θα είναι δικαστικοί. Έτσι, θα αποφεύγεται το φαινόμενο οι ελεγκτές να είναι και ελεγχόμενοι.Ο έλεγχος δεν θα ασκείται για τις δηλώσεις μόνον που υποβάλλονται κάθε έτος αλλά θα έχει και αναδρομική ισχύ, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα με ποια περιουσιακά στοιχεία εισέρχεται κάποιος στην πολιτική και με τι περιουσία βγαίνει από αυτήν. Αυστηροποιείται και το πλαίσιο για την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ οι δηλώσεις του πόθεν έσχες θα αναρτώνται και στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών.

Ο κ. Ραγκούσης έκανε γνωστό ότι θα μειωθεί το ποσό της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τον κρατικό προυπολογισμό και θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του. Τα κόμματα θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία Γ/Κατηγορίαςκαι θα αναρτούν στο διαδίκτυο όλες τις πηγές χρηματοδότησής τους. Εκτός όλων αυτών, θα υπάρξουν και ειδικές ρυθμίσεις για τη διαδικασία δανεισμού τους, καθώς όλα σχεδόν τα κόμματα είναι σήμερα υπερχρεωμένα. «Έφτασε η ώρα της αλήθειας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αλλάξει και τον τρόπο χρηματοδότησής τους χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει σε λεπτομέρειες καθώς έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις. Αν δηλαδή τα κόμματα θα χρηματοδοτούνται μόνο από το κράτος ή και από φυσικά πρόσωπα.
«Σκοπός είναι η ηθική επαναθεμελίωση της πολιτικής. Και η αναμόρφωση του κράτους και της πολιτείας απαιτεί σύγκρουση με τη γκρίζα πλευρά της πολιτικής», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.