Καταγγελίες μέσω Internet θα μπορούν να κάνουν πλέον οι πολίτες σε περίπτωση που διαπιστώσουν πολεοδομικές παρανομίες. Στην υπηρεσία των πολιτών είναι και πάλι το Διαδίκτυο, καθώς έχει τεθεί σε λειτουργία μια ιστοσελίδα όπου οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν καταπατήσεις και αυθαίρετες κατασκευές, αλλά και να ενημερώνονται για τις προστατευόμενες περιοχές Natura.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.geodata.gov.gr βρίσκονται μεταξύ άλλων γενικά πολεοδομικά σχέδια από πολλούς δήμους της Αττικής, καθώς πλέον κάθε δημόσια υπηρεσία, περιφέρεια, δήμος και φορέας είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στοιχεία που παράγουν, τα οποία είναι στη διάθεση των πολιτών και μάλιστα χωρίς την καταβολή κάποιου τέλους.

«Ολη η Ελλάδα προβλέπεται να μπει στον ιστότοπο και να παρέχεται δωρεάν με ένα κλικ, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η προστασία του περιβάλλοντος» τόνισε ο υφυπουργός Γ. Μανιάτης κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορικής που απαρτίζεται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων. Επισήμανε επίσης ότι έως τώρα υπήρχαν υπηρεσίες που δεν παρείχαν πληροφορίες ακόμη και στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται κονδύλια για τη συλλογή στοιχείων ή την εκπόνηση μελετών που ήδη υπήρχαν. Υπολογίζεται ότι από την κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδομένων το Δημόσιο θα εξοικονομήσει πάνω από 5 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ένα ακόμη από τα οφέλη του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Συνδυάζοντας την πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες της χώρας με άλλα γεωχωρικά δεδομένα, όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές, ο αιγιαλός, οι αναδασωτέες περιοχές κτλ, κάθε πολίτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά παράνομες πράξεις και να τις υποδείξει στη Δημόσια Διοίκηση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως από τον περασμένο Οκτώβριο που ξεκίνησε η πιλοτική φάση του προγράμματος γεωχωρικής πληροφορικής δέχτηκε πάνω από 200.000 χτυπήματα επισκεπτών από 80 χώρες στον κόσμο.
Espresso