Μπείτε και δηλώστε την θέληση να φέρουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα πίσω.

Ανεβάστε δραματικά τον αριθμό των υπογραφών.

http://www.bringthemback.org/