Γιά όσους δεν το γνωρίζουν, οι αποθήκες χημικών της SOUSSAKI LOGISTICS ΑΕ θα χρησιμοποιήσουν για την εκφόρτωση των χημικών ουσιών, το υφιστάμενο “λιμάνι” (ο θεός να το κάνει τέτοιο…) της SULPHUR HELLAS AE.

Αρχίσαμε λοιπόν να ψάχνουμε το θέμα και από αυτή την άποψη.
Και ενώ η έρευνά μας προχωράει, ενημερώνουμε, όπως οφείλουμε τους φίλους και τους συναγωνιστές, για όλες τις εξελίξεις.
Στις 13 Μαρτίου 2011, λοιπόν, μέλη του Κοινωνικού Φόρουμ Κορινθίας κατέθεσαν τα παρακάτω ερωτήματα στον Λιμενάρχη Ισθμίων:

———————————————-

Θέμα: Λιμενική εγκατάσταση τής SULPHUR HELLAS ΑΕ στο Σουσάκι Κορινθίας
Κύριε Λιμενάρχη,
Η SULPHUR HELLAS Α.Ε. έχει επεκτείνει τις λιμενικές εγκαταστάσεις της με δύο πλωτές «μαούνες», ως εκ τούτου παρακαλούμε να μάς ενημερώσετε για τα εξής:
1. Κατά πόσο αυτή η επέκταση είναι νόμιμη.
2. Το μέγιστο φορτίο που μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια (DWΤ) τα προς ελλιμενισμό και φορτοεκφόρτωση πλοία.
3. Κατά πόσον κρίνεται ασφαλής η από δεξαμενόπλοια φορτοεκφόρτωση χημικών προϊόντων στις παρούσες εγκαταστάσεις και τις οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει η SOUSSAKI LOGISTICS Α.Ε.
4. Κατά πόσον έχει οριστεί περιοχή προσωρινού αγκυροβολίου των, εν αναμονή ελευθερώσεως της προβλήτας για φορτοεκφόρτωση, πλοίων.
5. Παρακαλούμε επίσης να μάς χορηγήσετε αντίγραφο τής σχετικής αδείας των λιμενικών εγκαταστάσεων της SULPHUR HELLAS ΑΕ.
Με τιμή
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΦΚ)

—————————————-

Η απάντηση έφτασε σε μόλις 10 ημέρες από την κατάθεση της ερώτησης και σε αυτό ωφείλουμε να συγχαρούμε τον Λιμενάρχη Ισθμίων, Πλωτάρχη Φώτη Κιάμο.

ΘΕΜΑ: “Απάντηση επί ερωτημάτων”
Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, αναφορικά με την Λιμενική Εγκατάσταση της SULPHUR HELLAS ΑΕ., σας γνωστοποιούμε τα εξής:
1) Οι δύο πλωτές μαούνες που αναφέρεται, δεν αποτελούν επέκταση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά αυτόνομους πλωτούς γερανούς με πιστοποιητικά εν ισχύ, οι οποίοι βοηθούν στην ασφαλή φορτοεκφόρτωση των πλοίων που παραβάλουν σε αυτές.
2) στις προαναφερόμενες λιμενικές εγκαταστάσεις μπορούν να παραβάλουν και να εκφορτώσουν με ασφάλεια πλοία μέχρι 35.000 (DWT).
3) Η εν λόγω Λιμενική Εγκατάσταση δεν εξυπηρετεί δεξαμενόπλοια.
4) Η αγκυροβολία των πλοίων έμπροσθεν των λιμενικών εγκαταστάσεων SULPHUR HELLAS ΑΕ απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ειδικού κανονισμού Λιμένα Ίσθμιας αριθ. 089 (ΦΕΚ 476β/13-08-1981). Σύμφωνα όμως με τον ΓΚΛ Ίσθμιας (ΦΕΚ 333β/78) άρθρο 9 παρ 01, η Λιμενική Αρχή δύναται κατά περίπτωση να καθορίζει αυτεπαγγέλτως τις θέσεις, τον τρόπο αγκυροβολίας ή παραμονής των πλοίων στην ανωτέρω περιοχή, (για λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιομορφιών κλπ)
5) Αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης άδειας κατασκευής Λιμενικών Εγκαταστάσεων τυγχάνει το Υπουργείο Οικονομικών και πληροφορίες για αυτήν μπορείτε να λάβετε από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.
Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης ΛΣ
ΚΙΑΜΟΣ Φώτιος

————————————–

Πέρα από το τυπικό μέρος της απάντησης, υπάρχει και το ουσιαστικό. Αυτό που σίγουρα θα κάνουμε ΑΜΕΣΑ είναι να ζητήσουμε από τις αναφερόμενες Υπηρεσίες, την άδεια λειτουργίας της SULPHUR HELLAS και να ελέγξουμε αν ότι συμβαίνει σήμερα έχει κάποια σχέση με την νομιμότητα.
Θα ζητήσουμε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου λήψη δειγμάτων θαλάσσιου νερού κάθε φορά που φορτο-εκφορτώνονται χημικά λιπάσματα.
Όσον αφορά το αγκυροβόλιο (που ΔΕΝ επιτρέπεται…) εμείς θα φωτογραφίζουμε όλα τα πλοία που αγκυροβολούν (ενώ δεν επιτρέπεται…) και μετά θα ζητάμε τον “κατά περίπτωση καθορισμό” που εξέδωσε το Λιμεναρχείο.
Για το τι ρόλο ακριβώς εκτελούν οι μαούνες στο “λιμάνι” της SULPHUR, θα αποδειχτεί σύντομα με αδιάσειστα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε.
Προειδοποιούμε για άλλη μιά φορά, πως σε κάθε βήμα τους, θα μας βρίσκουν μπροστά τους, μέχρι να εγκαταλείψουν τις “κακιές ιδέες” που τους μπήκαν στο κεφάλι.
Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών μέσα από το www.kfkor.gr

Μεγάλη εξόρμηση συλλογής υπογραφών με σκοπό την διενέργεια τοπικού Δημοψηφίσματος:
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
– Στο Λουτράκι, μπροστά από το Δημαρχείο, 11:00 – 14:00
– Στους Αγ. Θεοδώρους, στην πλατεία Εθν. Αντίστασης, 17:00 – 20:00
– Στο Σουσάκι, στο Σύλλογο των οικιστών, 11:00 – 14:00
– Στα Ίσθμια, στη γέφυρα του Ισθμού, 11:00 – 14:00
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

*e-istos