Γιατί η Κορινθία δεν εκπροσωπείται στο νέο ΔΣ της εταιρείας που διαχειρίζεται τη Διώρυγα της Κορίνθου;

Δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει ο ίδιος τα κρι­τήρια των επιλογών του Υπουργείου Οικονομικών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που διαχειρίζεται την Διώρυγα της Κορίνθου, ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Πετρόπουλος, υποστήριξε πως θα έπρεπε και η Κορινθία να εκπροσωπείται μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των κατοίκων της Κορινθίας.
Ο ίδιος τόνισε ότι μεγαλύτερο μέ­λημα όλων των θεσμικών και πολιτικών παραγόντων της Κορινθίας είναι να παρακολουθήσουν τις προ­θέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με την διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα ή την ιδιωτικοποίηση σε ότι αφορά την Διώρυγα της Κορίνθου.
*korithiannews