«ΔΩΡΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΗΒΗ

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι στη θεατρική του περιουσία προστέθηκαν ανεκτίμητης οικονομικής και μουσειακής αξίας θεατρικά σκηνικά,

τα οποία, μετά από προσωπικές επαφές του προέδρου με μέλη της ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ των θεάτρων ΜΟΥΣΟΥΡΗ και ΗΒΗ, προσφέρθηκαν στο Σύλλογο ως ΔΩΡΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στην κατοχή του Συλλόγου πέρασαν πολύτιμα σκηνικά, που είχαν χρησιμοποιηθεί σε 9  σημαντικές παραστάσεις (όπως «Ο Μπακαλόγατος», «Χάρολντ και Μωντ», «Φωνάζει ο κλέφτης», «Ψέμα στο ψέμα»), καθώς και 300 ειδικά καθίσματα του θεάτρου ΜΟΥΣΟΥΡΗ.

Όλα αυτά θεωρούμε ότι, μαζί με τη θεατρική ιστορία που φέρει ο Σύλλογος, και με αυτή που έχει οραματιστεί και χαράξει, θα αποτελέσουν για τους νέους της πόλης μας,  ειδικότερα για όσους ασχοληθούν με τα πολιτιστικά θεατρικά δρώμενα, ισχυρή παρακαταθήκη, με σκοπό την καλύτερη προβολή και την πολιτισμική ανάπτυξη της πόλης του Λουτρακίου.

Ευχαριστούμε θερμά τους συμπολίτες μας κ. Φίλη Μάριο, ιδιοκτήτη της εταιρίας Γραφικών Τεχνών EntyposiGraph στο Λουτράκι, ο οποίος μας έφερε σε επαφή, και ιδιαίτερα τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ και τον κ. Φίλη Δημήτρη, υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων των θεάτρων ΜΟΥΣΟΥΡΗ και ΗΒΗ, ο οποίος μερίμνησε ώστε όλο αυτό το πολύτιμο υλικό να περάσει στα χέρια του Πολιτιστικού Συλλόγου Λουτρακίου.