Και όμως. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων έχουν επιβληθεί περικοπές της τάξεως του 35% στις ετήσιες αποδοχές τους, υπάρχουν εργαζόμενοι ακόμα και σε υπερχρεωμένους δήμους, με αμοιβές που ξεπερούν ακόμα και αυτές του γενικού γ.γ υπουργείου!..

Τα σοκαριστικά αυτά στοιχεία, ήρθαν στη δημοσιότητα έπειτα από έρευνα που ζήτησε ο αρμόδιος υφυπουργός Ντ. Ρόβλιας, για τις μισθοδοτικές καταστάσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ελεγχθούν οι αμοιβές των εργαζομένων.
Τι προέκυψε από την έρευνα; ότι οι ετήσιες αποδοχές υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων, είναι έως και πενταπλάσιες σε σχέση με τον μέσο όρο αμοιβών όσων εργάζονται στον «στενό» δημόσιο τομέα.
Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με το «Έθνος», ότι βρέθηκαν «golden boys» σε δημοτικές επιχειρήσεις, με στοιχεία αμοιβών που δεν “δικαιολογούνται”.
Για παράδειγμα, σε ποσοστό 65-70% των δημοτικών υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,  λαμβάνουν το χρόνο, περισσότερα από 19-20.000 ευρώ (που είναι ο μέσος όρος αποδοχών των συναδέλφων τους στο στενό δημόσιο τομέα).
Παράλληλα, ένα 57% των δημοτικών υπαλλήλων τεχνολογικής εκπαίδευσης,  αμείβεται με ποσά μεγαλύτερα των 17.800 ευρώ ετησίως.
Από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, είναι πως οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στους δήμους, ξεπερνούν το ανώτατο όριο αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων το οποίο 16 μήνες μετά την ψήφιση του Μνημονιου, είχε οριστεί στα 71.000 ευρώ.
Να σημειώσουμε, ότι στο αίτημα του Υπουργείου ανταποκρίθηκαν περίπου οι μισοί Δήμοι.
Για το λόγο αυτό, ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Ντ. Ρόβλιας), επεξεργάζεται σχέδιο που θα προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε όσους δήμους δεν έχουν αποστείλει στοιχεία, αλλά και περικοπές στις προκλητικές αποδοχές των υψηλόμισθων δημοτικών υπαλλήλων.
Star.gr