Συνεχίζουν και δεν υπολογίζουν τίποτα. Σήμερα. δύο από τις φωτογραφίες είναι μπροστά από το δημαρχείο και τα ΚΕΠ…