Σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας από το loutrakiblog

1.Έγκριση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού του “Γενέσιου της Θεοτόκου”. Διάθεση πίστωσης.
2.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό “Όαση” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
3.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας ειδών του 1ου τμηματικού προϋπολογισμού (“είδη ατομικής υγιεινής & καθαριότητας”) της υπ’ αριθ. 20/2011 μελέτης.
4.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας ειδών του 2ου τμηματικού προϋπολογισμού (“είδη οδικής σήμανσης”) της υπ’ αριθ. 19/2011 μελέτης.

            5.Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για την εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε επιφάνειες κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

6.Εξέταση αιτήματος ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ Ευλαμπίας για επιστροφή ποσού, από τέλος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
7.Διαγραφή ή μη χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2008 & 2009, στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.
8.Εξέταση αιτήματος ΜΑΡΓΕΤΗ Ιωάννη για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο Τελών Νεκροταφείου έτους χρήσης 1995.
9.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Σεπτέμβριος).Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο φωτογράφο Μπάμπη Φλου για την παραχώρηση της κάμερας…