Με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα εφοδιάσει όλους τους συνεργαζόμενους γιατρούς του το ΙΚΑ, προκειμένου να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά και να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών εξετάσεων, ώστε να ελέγχεται κεντρικά από το Ιδρυμα η φαρμακευτική δαπάνη…
Με εγκύκλιο που αναμένεται να εκδώσει σήμερα η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος, ανακαλώντας την προηγούμενη που είχε διαβιβαστεί στους συνεργάτες της στις 10 Αυγούστου, θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες. Οι γιατροί θα αγοράζουν το λάπτοπ της προτίμησής τους μέχρι

ενός ορισμένου ποσού και συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα καθοριστούν λεπτομερώς. Πάντως, μετά τη δημοσιοποίηση της εγκυκλίου που ανακλήθηκε, γιατροί του ΙΚΑ είχαν αντιδράσει, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπονται κονδύλια για τα αναλώσιμα υλικά, αλλά και για τις συνδέσεις στο Ιντερνετ.

Τα συμπεράσματα δικά σας… Ελλάς το μεγαλείο σου.