Πάλι χωρίς ένδειξη η πινακίδα της πλευράς του Δήμου Κορινθίων
προς γέφυρα Ποσειδωνίας και Λουτράκι. Πάνω που ήμασταν έτοιμοι να εκφράσουμε τις ευχαριστίες αλλά και τα συγχαρητήρια μας για την αποκατάσταση και την διευκόλυνση των οδηγών από κάθε πλευρά (χρόνο χρήμα ταλαιπωρία κίνδυνο), σήμερα πάλι δεν λειτουργεί !! Δεν γνωρίζουμε τον λόγο αλλά ας προστρέξουν οι υπεύθυνοι για την επαναλειτουργία και σίγουρα την ικανοποίηση όλων.