Ποσό ύψους 1.200.000 ευρώ θα διατεθεί για συνδυασμένες ενέργειες τουριστικής προβολής της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς με απόφαση… του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης…

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 24 μήνες και πρόκειται για μια σειρά δράσεων με στόχο την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της τουριστικής υποδομής, των πόρων και του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας.

nooz.gr