Στο πλαίσιο της προστασίας του Κορινθιακού κόλπου, πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Κορίνθου σύσκεψη, με πρωτοβουλία του δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικού, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων που θα δρομολογήσουν τις κατάλληλες πολιτικές, για την ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων καθώς και την επίτευξη της αειφορίας της θαλάσσιας αλιείας…

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν, εκτός του δημάρχου Κορινθίων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, οι αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου Γιώργος Δέδες κι Απόστολος Παπαφωτίου, Δυτικής Ελλάδος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Αντώνης Τερζής, μέλη του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ» και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Κατά τη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι ο Κορινθιακός Κόλπος αποτελεί ένα φανταστικό βιότοπο, όπου η βιοποικιλότητα του είναι μοναδική, παρότι πολιορκείται από ποικίλες δραστηριότητες. Είναι μια θάλασσα κλειστή και ευαίσθητη, εξαιρετικής ομορφιάς και φυσικού πλούτου, όπου εδώ και δεκαετίες έχει αφεθεί στο έλεος της ανθρώπινης υπερεκμετάλλευσης (αλιεία) και της ρύπανσης από βιομηχανικά και αστικά απόβλητα.

Στη σύσκεψη έγινε μια προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης του θέματος, ιεραρχώντας όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι φορείς, για την επιτυχή επίτευξη των στόχων.

Κατεγράφησαν τα δεδομένα, επιδιώκοντας τη συνεργασία των τριών περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα, την αειφορία, η οποία αποτελεί και σημαντικό παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Το αποτέλεσμα της σύσκεψης θα κωδικοποιηθεί και θα κατατεθεί στη μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, που θα συγκληθεί τις επόμενες μέρες.