Ο  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΑΣ   ΚΑΛΕΙ   ΟΛΟΥΣ   ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ   ΣΤΙΣ   ΕΝΟΡΙΕΣ   ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ   ΝΑ  ΑΝΑΒΙΩΣΟΥΜΕ   ΤΟ  ΕΘΙΜΟ  ΤΟΥ  “ΓΙΑΡΕΝΤΗ”.
ΕΛΑΤΕ    ΣΕ  ΚΟΝΤΡΑ  ΤΩΝ  ΚΑΙΡΩΝ  ΝΑ  ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΠΙΟΥΜΕ   ΣΤΗΝ   ΠΛΑΤΕΙΑ   ΤΩΝ  ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ   ΜΕ   ΤΗΝ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ  ΜΑΣ   ΟΡΧΗΣΤΡΑ…