Προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας, χαρακτηρίζει το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» τα όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα εφημερίδας περί «ύποπτου εμβάσματος» στο Ίδρυμα. Απάντηση στο ίδιο δημοσίευμα δίνει και ο Αθανάσιος Λουκόπουλος, ο άνθρωπος που έκανε τη δωρεά των 2 εκατ. ευρώ προς το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»…
Συγκεκριμένα, σε γρπατή δήλωσή του «το Ίδρυμα “Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής” καταγγέλλει την προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας που επιχειρεί το δημοσίευμα της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα” της 22ας Απριλίου 2012 περί “ύποπτου εμβάσματος”. Το Ίδρυμα, ως κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δέχεται δωρεές για την εκπλήρωση των, εκ του καταστατικού του, σκοπών, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής πολιτείας.

Η δωρεά του κ. Α. Λουκόπουλου, μέσω του ομώνυμου καταπιστεύματος, στην οποία αναφέρεται και ο ίδιος με σχετική δήλωσή του, κοινοποιήθηκε στις φορολογικές αρχές και καταβλήθηκε ο αναλογούν φόρος. Κατόπιν αυτού, ουδεμία εκκρεμότητα υφίσταται μεταξύ του Ιδρύματος και των Ελληνικών αρχών. Στην εν λόγω δωρεά δεν υπάρχει τίποτα «ύποπτο», ουδεμία «κατάθεση εγγράφων εκκρεμεί επί μήνες» και ουδόλως αυτή προήλθε από εταιρεία και μάλιστα φάντασμα, όπως το «Πρώτο Θέμα» άστοχα και κακόβουλα ισχυρίζεται, αλλά από καταπίστευμα (trust). Το ‘Ιδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την αήθη προσπάθεια σπίλωσής του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του» καταλήγει η ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Παράλληλα, σε δική του δήλωση ο κ. Αθανάσιος Λουκόπουλοςυπογραμμίζει: «Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» της 22ας Απριλίου 2012, εγώ, ο Αθανάσιος Λουκόπουλος, δηλώνω ότι, μετά από μια ζωή επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, δημιούργησα, από τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, ένα καταπίστευμα στο εξωτερικό στο όνομά μου, και συγκεκριμένα με την επωνυμία «Loucopoulos Trust», για την υποστήριξη κοινωφελών σκοπών.

Έχοντας επιστρέψει πλέον στην πατρίδα και με σκοπό να τιμήσω τη μνήμη του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή και σε αναγνώριση του σημαντικού έργου του ομώνυμου Ιδρύματος, αποφάσισα να προχωρήσω στη δωρεά των 2 εκ. ευρώ προς το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», μέσω του ως άνω καταπιστεύματός μου. Κατά τη διαδικασία της δωρεάς τηρήθηκαν όλοι οι τύποι και νόμοι, τόσο οι ελληνικοί όσο και οι διεθνείς. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, θεωρώ ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» είναι ανακριβέστατο στο περιεχόμενό του και κακόβουλο στη στόχευσή του. Στο βαθμό δε, που το εν λόγω δημοσίευμα με θιγεί προσωπικά, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου» καταλήγει ο κ. Λουκόπουλος.