Ανακοινώθηκε η λίστα των υποψηφίων βουλευτών στην Κορινθία…

1.ΣΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
4.ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
6.ΜΠΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ