Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (http://www.efpolis.gr/), από τις 12-12-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.Κ. Β’ 3313 (Αγορανομική Διάταξη με αριθμό 4/2012) η πώληση των καυσόξυλων…

θα γίνεται πλέον με μονάδα μέτρησης όγκου το κυβικό μέτρο και όχι σύμφωνα με το βάρος τους. Αυτό γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και φοροδιαφυγής.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το δελτίο τύπου και εδώ για το Φ.Ε.Κ.

Πηγή: www.efpolis.gr