Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 2α Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ…
σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στον Δήμο Μεγαρέων αναφορικά με το αίτημα για έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη στην περιοχή του, από την “Δελφοί – Δίστομον Α.Μ.Ε.”.

2. Κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε κατηγορίες, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4479/2017.
3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, της Περιφέρειας Αττικής , Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαρέων για την εκτέλεση του έργου : ΄΄Προστασία Πρανών και Ασφαλής Διέλευση Οχημάτων στην Παραλιακή οδό Σχίνος – Αλεποχώρι΄΄.

4. Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”.
5. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.
6. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού, μεταξύ των Ο.Τ. 74 και 75 του Σχεδίου Πόλης Ισθμίας.
7. Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2017, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.
8. Aνάκληση της υπ΄αρίθ. 255/2016 Α.Δ.Σ. περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για παραχώρηση του 30% των καθορισμένων θέσεων κυλικείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 76 Ν. 4257/2014 και διενέργεια εκ νέου δημόσιας κλήρωσης.
9. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.
10. Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.
11. Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.
12. Χορήγηση ή μη στον κ. ΘΥΜΗ Λεωνίδα θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 7 στο Λουτράκι.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Επισκευή σχολικών κτιρίων” (αρ. μελ. 29/2013).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου και Τομπάζη στο Λουτράκι (Βιβλιοθήκη).
15. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών λαϊκών αγορών, επονόματι διαφόρων οφειλετών.
16. Επιστροφή ποσού στον κ. Γιαννακόπουλο Κων/νο – Γεώργιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος .
17. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός Έδρας . Διάθεση πίστωσης.