Τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) και Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet διοργανώνουν Θερινό Σχολείο European Academy Jean Monnet 2017..
(EurAcad-JM17) με αντικείμενο «Η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στην Ελλάδα: Αναζητώντας τις Αθέατες Επιπτώσεις» και εισηγήσεις από υψηλού επιπέδου ομιλητές.

 Θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 4-6 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κόρινθο στις εγκαταστάσεις του τμήματος ΠΕΔΙΣ (εδώ) με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αμφίδρομης επικοινωνίας ομιλητών και συμμετεχόντων. Το θερινό σχολείο είναι δωρεάν και θα ωφελήσει ιδιαίτερα προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρέχοντας τρία ECTS και σχετική βεβαίωση παρακολούθησης), καθώς και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ
.
Περιγραφή και ζητήματα

Στα βασικά ζητήματα τα οποία θα διερευνηθούν στο Θερινό Σχολείο EurAcad-JM-17 περιλαμβάνονται η επίδραση των πόρων ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η εξέλιξη των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών, οι θεσμικές όψεις και οι πολιτικές πρακτικές οι οποίες συνοδεύουν τη διαχείριση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η παραδοχή ότι οι μέθοδοι, οι όροι και τα συμπεράσματα από τη μελέτη της μεταφοράς πόρων αναπτυξιακής βοήθειας μεταξύ Βορρά και Νότου μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίδραση της χρηματοδότησης προερχόμενης από την ΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας.   Αναλυτές στο πεδίο των οικονομικών της ανάπτυξης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αναπτυξιακή βοήθεια ούτε πάντοτε λειτουργεί καταλυτικά, ούτε πάντοτε αποτυγχάνει. Άλλωστε, η ανάπτυξη δεν είναι μία απλή υπόθεση, και η γενίκευση των υποθέσεων δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει μία θετική συσχέτιση μεταξύ βοήθειας και μεγέθυνσης, ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας, αλλά ο (χαμηλός ή υψηλός) βαθμός αυτής της συσχέτισης αποτελεί ζήτημα διαφωνιών.    Πάντως, οι περισσότεροι αναπτυξιακοί οικονομολόγοι και ειδικοί στη διαχείριση πόρων κλίνουν προς τη διαπίστωση ότι προκύπτει μία απόκλιση μεταξύ της προοπτικής και της πραγματικής επίτευξης αποτελεσμάτων από την οικονομική βοήθεια, με τις διαφωνίες να αφορούν στο εύρος αυτής της απόκλισης. Όλες οι πλευρές αναδεικνύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα αυτά.

Προφίλ Συμμετεχόντων
Σύνολο αιτήσεων: 82
Άνδρες/Γυναίκες: 33/49
Μέσος όρος ηλικίας: 35 έτη
Επίπεδο εκπαίδευσης: Στους 82 συμμετέχοντος 54 είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου (μεταξύ των οποίων 32 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου) και 15 προπτυχιακοί φοιτητές.
Γεωγραφική προέλευση: Αττική (39), Πελοπόννησος (36), υπόλοιπη Ελλάδα (7)

Εισηγητές
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Επιστημονικός υπεύθυνος JMCE
Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Μέλος της Συντονιστής Επιτροπής JMCE .
Μάνος Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΔΙΣ, Μέλος της Συντονιστής Επιτροπής JMCE.
Νικόλαος Τζιφάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Βασικός Ερευνητής JMCE.
Σωτήρης Πετρόπουλος, Δρ. Πολιτικών Επιστημών, Βασικός Ερευνητής JMCE.
Νικόλαος Αποστολόπουλος, Λέκτορας, Plymouth University, Βασικός Ερευνητής JMCE.

Αναλυτικό Πρόγραμμα
Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
Απογευματινή συνεδρία
16:00-17:00    Εγγραφές
17:00-20:00    Εναρκτήριες Ομιλίες
Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας JMCE Gov σχετικά με τους στόχους του προγράμματος
Χ. Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας
Λ. Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Β. Νανόπουλος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας
 
Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
10:00-12:00     Α. Χουλιάρας και Ν. Τζιφάκης, Διεθνής Αναπτυξιακή Βοήθεια. Μία      Εισαγωγή.
12:00-14:00     Α. Χουλιάρας και Σ. Πετρόπουλος, Οι Ευρωπαϊκοί Διαρθρωτικοί Πόροι ως Αναπτυξιακή Βοήθεια. Σύγκριση των Δύο Μορφών χρηματοδότησης.
15:00-17:00     Σεμιναριακή Άσκηση: Η Αναζήτηση και Αξιολόγηση Στοιχείων για την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.
17:00-19:00   Μ. Παπάζογλου, Πολιτικές Πρακτικές και Διαρθρωτικά Ταμεία. Ζητήματα για τους Τρόπους Διακυβέρνησης.                

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
10:00-12:00     Π. Λιαργκόβας, Διαρθρωτικά Ταμεία και Οικονομική Μεγέθυνση: Υπάρχει συσχέτιση;  
12:00-14:00     Σ. Πετρόπουλος, Πρακτικές Συμβουλές για την αναζήτηση Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης.  
15:00-17:00     Στρογγυλή Τράπεζα: Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης στην Ελλάδα.
17:00-19:00  Σεμιναριακή Άσκηση: Πώς Αξιολογείτε την Επίδραση της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης στην Ελλάδα. Συζήτηση.
19:00              Αξιολόγηση και Τελετή Αποφοίτησης.