Ο βασιλιάς Παύλος ο Α’ της Ελλάδας το 1947,ανοίγει την γέφυρα πάνω από το κανάλι της Κορίνθου….

Βλέπουμε τον Βασιλιά, ακολουθούμενο από ιερείς που φτάνουν στον τόπο των εγκαινίων, το κανάλι εκατέρωθεν της γέφυρας,ο βασιλιάς κάνει τον σταυρό του καθώς ο αγιασμός εκτελείται από τους ιερείς.
Διάφορα πλάνα όπως: ο βασιλιάς κόβει την ταινία και περπατάει στη γέφυρα ακολουθούμενοw από ένα πλήθος αξιωματούχων και ιερέων. O βασιλιάς παρουσιάζεται με μια ανθοδέσμη τριαντάφυλλων όταν φτάνει στην άλλη πλευρά της γέφυρας.

από  Απόστολος Σφυράκης Καλλιτέχνης