Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  23η  Ιουλίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ.  για την συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου: ‘’Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο’’ .

2.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου: ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας’’ .

3.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 στα πλαίσια υλοποίησης  του Προγράμματος  ‘’Γαλάζιες  Σημαίες’’ (Κ.Α. 15-6474.001).

4.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των  οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 20-6263.001).

5.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου  (Κ.Α. 00-6731.004 & Κ.Α. 00-6731.005).

6.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των:
α)προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού (Κ.Α. 10-7135.001),
β)προμήθειας κλιματιστικών (Κ.Α. 10-7133.002).

7.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ‘’Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο’’ . Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

8.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας’’ . Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

9.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ. Απαλλαγή υπολόγου.

10.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου στο Αζερμπαϊτζάν . Απαλλαγή υπολόγου.

11.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου  (Αριθ. μελ. 28/2018).

12.Έγκριση ή μη του 1ου & 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αριθ. μελ. 35/2018).

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν της από 02/07/2018 έκθεσης αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοϊκονομίας Π.Ε. Κορινθίας, αναφορικά με το χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση ΄΄Σκούρτιζα΄΄ στο Λουτράκι.

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αναγνωριστικής αγωγής Ιωάννη Χαραλαμπίδη του Γεωργίου κ.λ.π. έξι  (6) κατά Δήμου.

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί εφέσεως Παναγιώτη Καραμιχάλη του Ιωάννη κατά Δήμου.

16.Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από ασκηθείσες εφέσεις του Δήμου κατά της FULGOR A.E. , λόγω επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού.

17.Γνωμοδότηση περί καθορισμού του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, επ’ ευκαιρία εμποροπανηγύρεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   Ο  Πρόεδρος
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
                   Τοπικής Κοινότητας            Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                         
                   Δήμαρχος