Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Δημοτικής Κοινότητας , στις 23  Οκτωβρίου 2018 , ημέρα Τρίτη
  και ώρα 19:00 για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:
                         

1) Περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

2) Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού.

                                       

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ