Λουτράκι: Δείτε την οδό Μάτση τη δεκαετία του 1970