Σχετικά με την απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και αφορά τις Κυριακές , θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η απόφαση αυτή αναγνωρίζει απλά το δικαίωμα του
Υπουργείου Ανάπτυξης  να καθορίζει τουριστικές περιοχές που επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές .Σε καμία περίπτωση αυτή η απόφαση δε σημαίνει την απελευθέρωση των Κυριακών . Συνεπώς όποια συμπεράσματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι λανθασμένα.
Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ το 2017 , με την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα της Κυριακάτικης αργίας , παραμένει σε ισχύ και δεν ανατρέπεται.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου λειτουργεί βάση του τελευταίου νόμου 4177/2013 (άρθρο16) που αφορά την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις εξής Κυριακές  :
-Την πρώτη Κυριακή εντός των τακτικών χειμερινών και θερινών εκπτώσεων.
-Την πρώτη Κυριακή εντός των ενδιάμεσων χειμερινών και θερινών εκπτώσεων.
-Την Κυριακή των Βαΐων.
-Τις δυο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα.
-Την τελευταία Κυριακή του έτους.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου και η ΕΣΕΕ συνεχίζουν να αντιτίθενται σε όποια προσπάθεια «ανοίγματος» των Κυριακών .

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Κορίνθου
Β.ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ